Harita Sıralama

KacacaBey

KacacaBey
Puan:7.319.433
Sıra:10
Yenilen rakipler: 117.597.188 (14.)
Klan: BRTHRS


Köyler (638) Koordinatlar Puan
Savaş Türkün düğünüdür
546|443 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
546|448 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
544|445 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
514|438 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
516|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
551|454 11.841
Savaş Türkün düğünüdür
549|471 12.137
Savaş Türkün düğünüdür
553|446 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
543|453 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
549|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
537|490 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
558|450 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
563|469 11.130
Savaş Türkün düğünüdür
548|453 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
548|470 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
553|452 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
559|468 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
546|447 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
551|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
549|449 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
545|448 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
535|455 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
545|439 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|461 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
551|459 11.898
Savaş Türkün düğünüdür
554|450 12.134
Savaş Türkün düğünüdür
542|456 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
544|450 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
551|474 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
539|459 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
555|451 12.137
Savaş Türkün düğünüdür
537|452 12.128
Savaş Türkün düğünüdür
557|471 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
508|426 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
537|489 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
555|453 11.321
Savaş Türkün düğünüdür
558|452 12.085
Savaş Türkün düğünüdür
545|456 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
549|460 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
533|453 12.128
Savaş Türkün düğünüdür
542|446 11.321
Savaş Türkün düğünüdür
539|454 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
544|447 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
541|455 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
548|462 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
554|466 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
549|442 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
560|471 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
548|468 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
553|449 12.137
Savaş Türkün düğünüdür
541|459 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
551|447 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
521|468 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
546|457 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
552|447 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
543|445 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
552|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
538|455 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
555|469 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
541|460 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
544|440 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
547|464 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
537|455 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
548|456 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
556|448 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
515|443 12.166
Savaş Türkün düğünüdür
556|470 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
546|438 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
541|452 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
547|456 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
542|462 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
553|444 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
562|473 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
547|458 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
554|446 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
538|458 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|448 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
553|448 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
536|451 12.128
Savaş Türkün düğünüdür
548|443 11.948
Savaş Türkün düğünüdür
546|450 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
542|459 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
556|450 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
552|452 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|445 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|450 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
525|468 12.168
Savaş Türkün düğünüdür
547|445 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
540|434 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
544|442 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
548|459 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
546|441 12.164
Savaş Türkün düğünüdür
548|472 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
543|452 12.147
Savaş Türkün düğünüdür
545|452 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
539|449 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
550|470 12.168
Savaş Türkün düğünüdür
543|456 12.154
Savaş Türkün düğünüdür
559|453 12.154
Tüm artık 538 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
Naim abi ( islambey ) fazla cömert davranmış; bu oyunda bazı oyuncuları adam etmek için 10 milyon puana felan gerek yok, 10 bin puan da yeterli..Kurt saldırmaya karar vermişse; Ne sürüyü hesaba katar, ne Çobanı..


________________________________________________________
Dôstum âlem senünçün ger olur düşmen bana
Gam degül zîrâ yetersin dôst ancak sen bana

Işka saldum ben beni pend almayup bir dôstdan
Hîç düşmen eylemez anı ki itdüm ben bana

Cân ü ten oldukça benden derd ü dâğ eksük degül
Çıhsa cân hâk olsa ten ni cân gerek ni ten bana

Vasl kadrin bilmedüm fürkat belâsın çekmedin
Zulmet-i hecr itdi çoh târîk işi rûşen bana

Dûd ü ahkerdür bana serv ile gül ey bâğbân
N’eylerem ben gülşeni gülşen sana külhan bana

Gamze tîgin çekdi ol mâh olma gâfil ey gönül
Kim mukarrerdür bu gün ölmek sana şîven bana

Ey Fuzûlî çıhsa can çıhman tarîk-i ışkdan
Reh-güzâr-ı ehl-i ışk üzre kılun medfen bana
FuzuliHerşeyinizi kaybedin, Köyleriniz, dostlarınız hatta itibarınız ama 3-5 köy ve gelecek kaygınız için; onurunuzdan ve şerefinizden vazgeçmeyin.https://www.youtube.com/watch?v=eY-KUzP-X8o


Dönüm Noktası Başarıları
Tarla Ustası (Seviye 3)

üçüncü olarak 25.000.000 birimi yendin.


 
Günlük başarılar
4x Günün saldırganı

Saldırgan olarak bu dünyada en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 11.01.2019 tarihinde (349.694 birim)


1x Günün savunmacısı

Savunmacı olarak bu dünyadaki en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 06.11.2018 tarihinde (3.605.109 birim)


13x Günün haydutu

Bu dünyadaki en çok hammaddeyi sen yağmala.

En iyi sonuç: 08.02.2019 tarihinde (53.512.309 hammadde)


26x Günün yağmacısı

Bu dünyadaki en çok köyü sen yağmala.

En iyi sonuç: 22.08.2018 tarihinde (19.016 köy)


2x Günün süper gücü

Bu dünyadaki en çok köyü sen ele geçir.

En iyi sonuç: 11.01.2019 tarihinde (19 köy)


10x Günün destekçisi

Destekçi olarak bu dünyada en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 30.12.2018 tarihinde (561.323 birim)


 
Dövüş başarıları
Başarılı rezervasyonlar (Altın - Seviye 4)

Rezerve edilmiş 100 köy ele geçir.


Casus avcılığı (Altın - Seviye 4)

500 casus saldırısını püskürt.


Hırsız (Altın - Seviye 4)

Toplamda 100.000.000 hammadde yağmala.


Kahramanca ölüm (Altın - Seviye 4)

Diğer köyleri desteklerken 100.000 birimi kaybet.


Kasap (Altın - Seviye 4)

2.500 düşman ordusunu tamamen yok et.


Kendi kendine saldırı (Altın - Seviye 4)

Kendi kendine saldır ve savaşta en az 10.000 birim kaybet.


Kral katili (Altın - Seviye 4)

500 misyoneri savaşta yen.


Lider (Altın - Seviye 4)

Toplamda 20.000.000 düşman birimini yen.


Savaş Lordu (Altın - Seviye 4)

250 farklı oyuncuya saldır.


Sur Yıkıcı (Altın - Seviye 4)

Şahmerdan kullanarak 10.000 sur seviyesi yık.


Takviye (Altın - Seviye 4)

Başka oyuncuları 3.000 savaşta destekle.


Yağmacı (Altın - Seviye 4)

Diğer köyleri 10.000 kez yağmala.


Fetih (Gümüş - Seviye 3)

500 köy ele geçir.


Vandal (Gümüş - Seviye 3)

Mancınık kullanarak 2.500 bina seviyesi yık.


Bahtsız bedevi

Sadakatin sadece +1'e azalması nedeniyle bir köyü ele geçirmekte başarısız ol.


Kendi kendini ele geçirmek

Kendini ele geçir, çünkü bu kimin patron olduğunu göstermenin en iyi yolu.


Şanslı herif

Sadakati tam 0'a indirerek bir köyü ele geçir.


 
Sosyal başarılar
Değerli dost (Gümüş - Seviye 3)

Toplamda 50 dostluk kur.


Silah arkadaşı (Odun - Seviye 1)

30 gün boyunca aynı klanın üyesi olarak kal.


Usta (Odun - Seviye 1)

Usta olarak 1 çırak eğit.


 
Büyüme başarıları
Askere Alma Dürtüsü (Altın - Seviye 4)

1.000.000 birim topla!


Kardeşler Takımı (Altın - Seviye 4)

10 şövalye edin.


Karun (Altın - Seviye 4)

50.000 altın para bas.


Kütüphaneci (Altın - Seviye 4)

12 Beceri Kitabı keşfet


Kıta skorcusu (Altın - Seviye 4)

Bir kıtada en iyi 1 arasına gir!


Tüccar (Altın - Seviye 4)

Pazarı kullanarak 1.000 kez hammadde ticareti yap.


Şövalye'nin seviyesi (Altın - Seviye 4)

Şövalyeni 30. seviyeye kadar yükselt.


En iyi skorcu (Gümüş - Seviye 3)

Dünyada ilk 20 sıraya yüksel.


Hünerli öğrenci (Gümüş - Seviye 3)

Şövalyelerinin becerilerini toplam 100 beceri seviyesine yükselt.


Mimar (Gümüş - Seviye 3)

5.000 binayı inşa et veya yükselt!


Puan kralı (Gümüş - Seviye 3)

Sıralamada tırman ve 100.000 puana ulaş.


Zaman kalmadı (Bronz - Seviye 2)

Hemen tamamlayı 100 kere kullan!


Görevlerin Ustası (Odun - Seviye 1)

40 görev tamamla!


 
Diğer başarılar
Yıllar Boyu Hizmet (Altın - Seviye 9)

Klanlar'ı 9 yıl oyna.


Antik Demir Ocağı : Usta Demirci (Altın - Seviye 4)

40 eşya oluştur.


Antik Demir Ocağı : Tarif Toplayıcı (Gümüş - Seviye 3)

30 eşsiz tarif bul.


Barikat Savaşı: Avcı (Altın - Seviye 4)

Barikat Savaşı'nda 180.000 düşman birimi yen.


Barikat Savaşı: Dedektif (Altın - Seviye 4)

Aşamaların 100%'ini temizle.


Kale Saldırısı: Bom diye patlar!

Tetiklendiğinde Bombardıman eylemine liderlik et.


Kale Saldırısı: Eğlenceye katıl! (Altın - Seviye 4)

Klanına yardım için 15.000 madalyayla katıl.


Kale Saldırısı: Kuşatma Efendisi (Altın - Seviye 4)

8 kalenin yok edilmesine katıl.


Kale Saldırısı: Çek kürekleri hızlıca!

Tetiklendiğinde Donanma Desteğine eylemine liderlik et.


Kale Saldırısı: Ön Saflarda!

Tetiklendiğinde Saldırı eylemine liderlik et.


Kale Savaşı: Buzdan Duvar!

Savaşın sonunda savunma sıralamasının lideri ol.


Kule Savaşı: Muhteşem General!

Savaşın sonunda saldırı sıralamasının lideri ol.


Kule Savaşı: Yeni Dünya Fatihi (Altın - Seviye 4)

Kule Savaşı'nda grubunun 25 sektör elde etmesine yardım et.


Armaları Ele Geçir: Mücadeleci (Gümüş - Seviye 3)

15 oyuncuya karşı mücadele kazan.


Armaları Ele Geçir: Kazanılan İyilik (Odun - Seviye 1)

Armaları toplayarak 300 değerli taş kazan.


Armaları Ele Geçir: İstifçi (Odun - Seviye 1)

1 arma koleksiyonunu bozdur.


Gösteri: Dövüş Ustası (Gümüş - Seviye 3)

100 savaş kazan


Soylular'ın Panayırı: Çark dönmeye devam ediyor (Gümüş - Seviye 3)

Çarkı 25 defa çevir.


Soylular'ın Panayırı: Panayırın Keyfini Çıkarmak (Bronz - Seviye 2)

Soylular'ın Panayırı'ndaki 5 mini oyunu bitir.


Canavar Dağı: Avcı (Bronz - Seviye 2)

Kara Dağın Canavarı etkinliğinde 2 canavar yen.